4-Elements

Uzlabot svešvalodu apguvi un starpkultūru mācīšanos.pieaugušo kompetences, izmantojot e-mācības
Skatīt projektu

Par Mums

Erasmus+ KA220 projekta "4 ELEMENTS IN ART" mērķis ir atbalstīt pedagogus, kuri strādā ar pieaugušajiem no nelabvēlīgas vides un cilvēkiem ar (specifiskām) mācīšanās grūtībām un talantiem. 4 ELEMENTI MĀKSLĀ pēta 4 elementu – Eiropas kultūrā dominējošo tēlu – potenciālu attiecībā uz mākslu, māksliniecisko socializāciju, radošumu un radošo domāšanu, pievēršoties stāstiem, kas attēloti vizuālās mākslas darbos, gleznās, zīmējumos, skulptūrās un citur. Projekta mērķis ir pilnveidot pieaugušo izglītotāju kompetences mākslas, kultūras mantojuma un angļu valodas apguves jomā. Projektā iesaistās skolotāji pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā. Projekta mērķis ir uzlabot izglītojamā valodas zināšanas, digitālās un radošās domāšanas prasmes, kā arī iekļautības sajūtu.

REZULTĀTI

Digitālā grāmata "4 Elementi Mākslā"

Skatīt

Rīks Pieaugušo Izglītotājiem

Skatīt

Interaktīvā mākslas darbu kolekcija

Skatīt

partnerība

Projektu koordinē CVO EduKempen (Beļģija). Partnerībā piedalās arī DomSpain Consulting (Spānija),Nodibinājums Zini (Latvija), Les Apprimeurs (Francija), Istituto dei Sordi di Torino (Itālija), Slovēnijas Trešā vecuma universitāte (Slovēnija) un MyArtist (Grieķija).