Partneri

...
CVO EduKempen

CVO EduKempen ir pieaugušo izglītības institūts, kas atrodas Kempen (Beļģija) reģiona centrā. Centrs nodrošina grupu mācības svešvalodās, piemēram holandiešu valodā, datorzinātnēs, ekonomikā, tūrismā un profesionālajā izglītībā. Centrs ir valsts iestāde, ko finansē Flandrijas Nacionālais izglītības departaments un aptver vairāk nekā 6000 nepilna laika izglītojamo. Institūts ir partneris vairākos nacionālos un starptautiskos projektos par IKT attīstību, valodām un ieslodzījuma vietu izglītību.

...
DomSpain Consulting

DomSpain ir apmācību un konsultāciju uzņēmums, kas darbojas nacionālā un starptautiskā līmenī. Tā piedāvā dažādus pakalpojumus Spānijas publiskajam un privātajam sektoram un aktīvi piedalās starptautiskās iniciatīvās, izmantojot labi izveidotu partneru tīklu ārvalstīs. DomSpain ir iesaistīts ES prasmju uzlabošanas paktā. DomSpain Apmācību nodaļa koncentrējas uz IKT, svešvalodām un nodarbinātības iespējām. Tāpat DomSpain pastāvīgi organizē kampaņas, lai palielinātu izpratni par kultūras mantojuma nozīmi un padarītu to pieejamu un iekļaujošu visiem.

...
Zini Foundation

Izglītības un Inovāciju fonds “ZINI” ir nevalstiska organizācija, kas atrodas Latvijā. Organizācija dibināta 2018. gadā ar mērķi uzlabot pieaugušo dzīves kvalitāti, veicināt viņu aktīvu pilsoniskumu un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos caur izglītību un inovācijām.

...
Istituto dei Sordi di Torino

Turīnas Nedzirdīgo Institūts ir viena no vecākajām nedzirdīgo skolām Itālijā. To 1814. gadā dibināja Savoy ģimene, kā speciālu skolu nedzirdīgo cilvēku izglītošanai un viņu skolotāju apmācībai. Šodien tā ir izglītības dienestu galvenā mītne nedzirdīgo cilvēku teritorijā no bērnudārza līdz universitātei. Un ne tikai: Institūts darbojas daudzās citās jomās, piemēram, zīmju valodu kursi, logopēdija, Eiropas projekti, sociālās mājas un patstāvīgas dzīves ceļi.

...
ΜYARTIST

Iedvesmojoties no Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 27. panta “Ikvienam ir tiesības brīvi piedalīties kopienas kultūras dzīvē, [un] baudīt mākslu”, MYARTIST ir tilts starp māksliniekiem un sabiedrību. MYARTIST ir sociāls kooperatīvs uzņēmums, kas dibināts 2018. gadā un specializējas vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanā vai nelabvēlīgā situācijā esošu un marginalizētu mākslinieku (invalīdu, ilgstošu bezdarbnieku, bijušo ieslodzīto) re-integrācijā, izmantojot nodarbinātības, apmācību/konsultācijas un mentoringa pakalpojumus.

...
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Slovēnijas U3A ir viena no 55 U3A organizācijām valstī, kurā darbojas vairāk nekā 11 000 studentu un aptuveni 1000 pedagogu un brīvprātīgo. Universitāte pēta pieaugušo izglītību, attīsta inovatīvas programmas un praksi pieaugušo un kopienas izglītības, vides gerontoloģijas, vecāka gadagājuma cilvēku izglītības, pieaugušo izglītības profesionalizācijas u. c. jomās. Tā nodarbojas ar sociāli iesaistītu pieaugušo izglītību un sociāli iesaistītu mākslu. Četrdesmit pastāvēšanas gados tās izglītojošās un interešu aizstāvības darbības ir papildinājušas plašas sabiedrības informēšanas kampaņas. Slovēnijas U3A izdod zinātniskas un profesionālas publikācijas un periodiskas e-publikācijas. Tai ir padomdevēja loma (AGE Platform Europe, ANO, EURAG un Eiropas Komisijā), un kā partneris ir piedalījusies vairāk nekā 40 starptautiskos un Eiropas projektos.

...
Les Apprimeurs

Les Apprimeurs ir franču organizācija, kas specializējas īpaši pielāgotu digitālo risinājumu izveidē izglītības, kultūras un apmācības nozarēm. Organizācija darbojas, lai veicinātu pamata prasmes un piekļuvi zināšanām priekš visiem, izmantojot apmācības, seminārus, interaktīvas e-grāmatas un platformu izstrādi.