4-Elements

Het ondersteunen van het leren van een vreemde taal en het verwerven van interculturele vaardigheden van volwassenen door middel van e-learning

Bekijk het project

OVER

"Het Erasmus+ KA220 project ""4 ELEMENTEN IN DE KUNSTEN"" heeft als doel leerkrachten te ondersteunen die werken in volwasseneneducatie met mensen uit kansarme milieus en (specifieke) leermoeilijkheden. In het project 4 ELEMENTS IN DE KUNSTEN heeft als basis de 4 aardse elementen - dit zijn veel voorkomende beelden in de Europese cultuur - die gekoppeld worden met de kunsten, artistieke socialisatie, creativiteit en creatief denken, waarbij gebruikt gemaakt wordt van verhalen die worden uitgebeeld in werken van beeldende kunst, schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, enz. Het project wil de competenties van leerkrachten in volwasseneneducatie op het gebied van kunst, cultureel erfgoed en het leren van de Engelse taal verbeteren. Het project wil alle mensen betrekken bij volwasseneneducatie en het levenslang leren. Bovendien beoogt het de taal-, digitale en creatieve/artistieke denkvaardigheden van de lerende te verbeteren, evenals zijn gevoel van inclusie."

RESULTATEN

4 Elements in Art Digitaal Boek

Bekijk

Toolkit voor docenten in het volwassenen-onderwijs

Bekijk

Interactieve collectie van kunstwerken

Bekijk

Partnerschap

Het project wordt gecoördineerd door CVO EduKempen (België) en heeft 6 extra partners: DomSpain Consulting (Spanje), Zini Foundation (Latvia), Les Apprimeurs (Frankrijk), Het instituut voor de doven van Turijn (Italië), De Sloveense universiteit voor de derde leeftijd (Slovenië), MyArtist (Griekenland).