Εργαλειοθήκη για Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Στην εργαλειοθήκη μας, θα βρείτε πρόσθετους πόρους για να χρησιμοποιήσετε με τους ενήλικες εκπαιδευόμενούς σας: βίντεο στη νοηματική γλώσσα που περιγράφουν έργα τέχνης που σχετίζονται με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, μεθοδολογικές συστάσεις και μια βάση δεδομένων με χρήσιμες πηγές και εργαλεία εκπαίδευσης ενηλίκων που συγκεντρώθηκαν από τους εταίρους αυτού του έργου. Θα σας εξηγήσουμε πώς να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το υλικό και θα σας καθοδηγήσουμε προς μια καλύτερη κατανόηση της αναπαράστασης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας μέσω των εικαστικών τεχνών στις ομάδες μελέτης σας.

Resource type Name of Resource Theme Link Info
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες WikiArt Διαδικτυακή βιβλιοθήκη και συλλογή έργων τέχνης, που αναπτύχθηκε το 2010 και είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε όλες/-ους 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης του Τορίνο Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και συλλογή έργων τέχνης της Πινακοθήκης Μοντέρνας Τέχνης του Τορίνο 🔗 📄
Εργαλείο Kahoot! Δημιουργία παιχνιδιών και παρουσιάσεων για μαθήτριες/-τές και εκπαιδευόμενες/-ους 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό Arte a Scuola Το "Arte a scuola" προσφέρει πόρους για την καλλιτεχνική εκπαίδευση και ιδέες για ώρες τέχνης στο σχολείο και εκτός σχολείου. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση για την εκμάθηση γλωσσών. 🔗 📄
Προσβασιμότητα De'Via Άρθρο για την τέχνη των κ/Κωφών ατόμων (De'Via) 🔗 📄
Πλατφόρμα Liber Liber Δωρεάν ομιλούντα βιβλία 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Magnum Photos Ιστοσελίδα του πρακτορείου Magnum με την ιστορία των φωτογράφων του και συλλογές φωτογραφιών 🔗 📄
Πλατφόρμα Gli Asini Διαδικτυακό περιοδικό πολιτισμού, πολιτικής, εκπαίδευσης και κοινωνίας για όλες/-ους τις/ τους επαγγελματίες που εργάζονται εντός και εκτός σχολείου. 🔗 📄
Πλατφόρμα Arte Magazine Διαδικτυακό περιοδικό για την τέχνη και τις εκδηλώσεις των μουσείων. 🔗 📄
Πλατφόρμα Deaf Art Διαδικτυακή βιβλιοθήκη και συλλογή έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν από κ/Κωφά άτομα 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Η βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ περιέχει ακαδημαϊκό και ερευνητικό υλικό, καθώς και τεκμηρίωση της νεοελληνικής τέχνης, που αντικατοπτρίζει την ιστορική συμβολή της στην εκπαίδευση των Εικαστικών Τεχνών μέχρι το 1984. 🔗 📄
Προσβασιμότητα Giatousallous Δωρεάν ηχογραφημένα ομιλούντα βιβλία για άτομα με προβλήματα όρασης ή οπτική αναπηρία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη λογοτεχνία και την εκπαίδευση 🔗 📄
Προσβασιμότητα Disabilty Arts International Το DisabilityArtsInternational.org προωθεί εξέχουσες/-οντες καλλιτέχνιδες/-ες με αναπηρία, εταιρείες με επικεφαλής άτομα με αναπηρία και οργανισμούς που ασχολούνται με την τέχνη χωρίς αποκλεισμούς, προβάλλοντας το έργο τους, βελτιώνοντας την πρόσβαση του κοινού με αναπηρία και εξετάζοντας διαφορετικές πολιτιστικές πολιτικές και τρόπους χρηματοδότησης, αναγνωρίζοντας το δημιουργικό δυναμικό της διαφορετικότητας. 🔗 📄
Προσβασιμότητα Artogether Το ARTOGETHER ενδυναμώνει τα άτομα με και χωρίς αναπηρία να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας έναν κόσμο όπου η αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο για την καλλιτεχνική έκφραση και τη συνεργασία. 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες The National Museum of Contemporary Art Athens Library Η βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ ειδικεύεται στη σύγχρονη τέχνη με μια συλλογή 8.500 και πλέον εκδόσεων, δίνοντας έμφαση στην έρευνα σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 🔗 📄
Ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες "Teaching Natural Concepts through Art" Διδασκαλία φυσικών εννοιών μέσω της τέχνης. Μια διδακτική παρέμβαση που σχεδιάστηκε, για να διερευνήσει τις αντιλήψεις των παιδιών για το νερό ως διαλύτη στα στερεά και στα υγρά. 🔗 📄
Ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (ΚΣΜ) είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που στοχεύει στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας πολλαπλά μέσα αναπαράστασης, εμπλοκής και έκφρασης, ώστε να ικανοποιούνται οι διαφορετικές ανάγκες των μαθητριών/-τών. 🔗 📄
Κουίζ Study Quiz Worksheet Αποτελεσματική διδασκαλία: Στρατηγικές και μέθοδοι - Κουίζ και φύλλο εργασίας 🔗 📄
Καλές πρακτικές Mind's Eye Το Mind's Eye είναι μια πρωτοβουλία που σχεδιάζει πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς για την προσβασιμότητα των ατόμων που αντιμετωπίζουν μερική ή ολική απώλεια όρασης στην εμπειρία της τέχνης. 🔗 📄
Ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες Η τέχνη ως εργαλείο στη μεθοδολογία διδασκαλίας Η τέχνη ως εργαλείο στη μεθοδολογία διδασκαλίας της οικονομικής επιστήμης στο σχολείο. 🔗 📄
Πλατφόρμα LibriVox Δωρεάν δημόσια ομιλούντα βιβλία (για την προσαρμογή σε διάφορα μαθησιακά στιλ) 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό Teachers Δωρεάν διδακτικοί πόροι και ιδέες για μαθήματα από την Εθνική Πινακοθήκη της Τέχνης (Ουάσινγκτον, ΗΠΑ) 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό Khan Academy Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για την ιστορία της τέχνης 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό TedEd on Visual arts Σύντομα σχέδια μαθημάτων με βάση ένα εκπαιδευτικό βίντεο. 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό Getty Museum Σχέδια μαθήματος για εκπαιδευτικούς και μαθήτριες/-τές. Εκμάθηση της γλώσσας μέσω των τεχνών (Επίπεδο Αρχαρίων) 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας Μια συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Πράδο, η συλλογή αυτή περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα βιβλία, έγγραφα και έργα τέχνης που σχετίζονται με τη συλλογή του Πράδο. 🔗 📄
Ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες «Αρχές της Ανδραγωγικής» Αρχές της Ανδραγωγικής: Μελετήστε τις αρχές της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων (ανδραγωγική), για να κατανοήσετε τις μοναδικές ανάγκες και τα κίνητρα των ενήλικων εκπαιδευομένων. 🔗 📄
Προσβασιμότητα «Εργαλειοθήκη για στρατηγικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς» «Διδασκαλία χωρίς αποκλεισμούς» (εργαλειοθήκη): Ενσωματώστε πρακτικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς, για να φιλοξενήσετε ενήλικες εκπαιδευόμενες/-ους από διαφορετικά περιβάλλοντα και να δημιουργήσετε ένα δίκαιο μαθησιακό περιβάλλον για όλες/-ους. 🔗 📄
Προσβασιμότητα National Center on Accessible Educational Materials Πηγές για την εφαρμογή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού (ΠΕΥ) [Εθνικό Κέντρο Προσβάσιμων Εκπαιδευτικών Πόρων]. 🔗 📄
Εργαλείο Gamma Το Gamma.app είναι χρήσιμο για τις/τους εκπαιδευτικούς, καθώς είναι μια εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα γραφιστικής σχεδίασης που τις/τους επιτρέπει να δημιουργούν οπτικά ελκυστικό διδακτικό υλικό για τις τάξεις τους. 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό «Εικαστικές Τέχνες» Ασκήσεις και θεωρία για τις εικαστικές τέχνες. 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό «Πώς να ακονίσω σωστά το μολύβι μου;» Σειρά βίντεο για να μάθετε να ζωγραφίσετε μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων (στα λετονικά). 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Λετονίας Η ειδική βιβλιοθήκη τέχνης του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Λετονίας. 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Τέχνης της Λετονίας. Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Τέχνης της Λετονίας. 🔗 📄
Πλατφόρμα Εικονική έκθεση της Ακαδημίας Τέχνης της Λετονίας Εικονική έκθεση της Ακαδημίας Τέχνης της Λετονίας. Φρέσκο κρέας για την κριτική της δεκατίας του '20. 🔗 📄
Προσβασιμότητα FluentU Το FluentU παίρνει αυθεντικά βίντεο -όπως μουσικά βίντεο, τρέιλερ ταινιών, ειδήσεις και εμπνευσμένες ομιλίες- και τα μετατρέπει σε εξατομικευμένα μαθήματα γλώσσας με τεχνολογία υπότιτλων. 🔗 📄
Πλατφόρμα Prezi Δημιουργήστε διαδραστικές παρουσιάσεις και βρείτε ιδέες και στρατηγικές για μαθήματα. 🔗 📄
Καλές πρακτικές Visual Thinking Strategies Το Visual Thinking Strategies (VTS) φιλοξενεί μια βιβλιοθήκη ερευνών και καλών πρακτικών για το πώς να διευκολύνετε συζητήσεις για την τέχνη, ώστε να αναπτύξετε κριτική σκέψη και επικοινωνιακές δεξιότητες. 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό ArtEdGuru AΤο ArtEdGuru προσφέρει πόρους για καλλιτεχνική εκπαίδευση, σχέδια μαθημάτων και ιδέες για την ενσωμάτωση της τέχνης σε διάφορα μαθήματα, όπως η εκμάθηση γλωσσών και άλλα. 🔗 📄
Πλατφόρμα Google Arts & Culture Το Google Arts & Culture επιτρέπει να εξερευνήσετε και να μάθετε για την τέχνη και τον πολιτισμό από όλο τον κόσμο. 🔗 📄
Εργαλείο Book Creator Δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων 📄
Εργαλείο Thorium Reader Ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων 📄
Εκπαιδευτικό υλικό Gutenberg Project Εύρεση δωρεάν ηλεκτρονικών βιβλίων 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Europeana Εύρεση έργων τέχνης 📄
Εργαλείο VX Designer Δημιουργήστε τη δική σας έκθεση 🔗 📄
Πλατφόρμα QIOZ Μάθετε μια άλλη γλώσσα παρακολουθώντας τα αγαπημένα σας βίντεο 🔗 📄
Προσβασιμότητα "Dyslexia Style Guide" Καλές πρακτικές για εκπαιδευόμενες/-ους με δυσλεξία 📄
Προσβασιμότητα MyDys Εφαρμογή για άμεση προσαρμογή κειμένων για δυσλεξικές/-ούς αναγνώστριες/-εςs 🔗 📄
Προσβασιμότητα Cartable Fantastique Plugin για το Word για την προσαρμογή κειμένων για άτομα με δυσαναγνωσία 🔗 📄
Πλατφόρμα TV5 Monde Πλατφόρμα αφιερωμένη στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας 🔗 📄
Εργαλείο Genially Δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου 📄
Εργαλείο Edpuzzle Δημιουργία διαδραστικών βίντεο 📄
Εργαλείο Wordwall Δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου 📄
Εργαλείο Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Διαδραστικές & πολυμεσικές ασκήσεις 📄
Κουίζ Jeopardy Δημιουργία κουίζ 📄
Καλές πρακτικές "Een kunstleraar en een leraar Nederlands in dezelfde klas" Ένας εκπαιδευτικός της Ολλανδικής Γλώσσας και ένας των Καλλιτεχνικών που εργάζονται μαζί 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό LinguaHouse Σχέδια μαθήματος πάνω στις τέχνες 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Βιβλιοθήκη Καλών Τεχνών των Βασιλικών Μουσείων του Βελγίου Βιβλιοθήκη Koninklijke Musea van Schone Kunst 🔗 📄
Εκπαιδευτικό υλικό Klascement Klascement 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης Βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης 🔗 📄
Προσβασιμότητα Ξεκινώντας από το μηδέν Ξεκινώντας από το μηδέν 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες City 65+ City 65+ Μεταξύ υποχώρησης και αστικότητας 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Αναμνήσεις από την παλιά πόλη της Λιουμπλιάνας Αναμνήσεις από την παλιά πόλη της Λιουμπλιάνας 🔗 📄
Καλές πρακτικές Χαρά Χαρά 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Η εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της Mara Kralj Με την ευκαιρία της 110ης επετείου από τη γέννηση της Mara Krlj Η Εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της MARA KRALJ, 2019 🔗 📄
Καλές πρακτικές Εθνικό Μουσείο της Σλοβενίας Πολιτιστικοί διαμεσολαβητές στο Εθνικό Μουσείο της Σλοβενίας 🔗 📄
Βιβλιοθήκη για τις Τέχνες Turtles Χελώνες- συμβολή στην αναγνώριση περιθωριακών ομάδων ζωγράφων 🔗 📄
Ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες Kubia Kubia 🔗 📄
Καλές πρακτικές Διεθνές φεστιβάλ γνώσης και πολιτισμού στην τρίτη ηλικία Διεθνές φεστιβάλ γνώσης και πολιτισμού στην τρίτη ηλικία 🔗 📄
Καλές πρακτικές CINAGE Μάθημα CINAGE στα παρακήνια μιας ταινίας 🔗 📄

Συνεργαία

Το έργο συντονίζεται από το CVO EduKempen (Βέλγιο) και έχει 6 επιπλέον εταίρους: το DomSpain Consulting (Ισπανία), Zini Foundation (Latvia), το Les Apprimeurs (Γαλλία), το Istituto dei Sordi di Torino (Ιταλιά), το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας (Σλοβενία) και το MyArtist (Ελλάδα).