Pripomočki za izobraževalce odraslih

Med našimi pripomočki so tudi metode v izobraževanju odraslih in podatkovna zbirka video posnetkov v znakovnem jeziku, kjer so opisana dela povezana s štirimi elementi. Tu so tudi priporočila za uporabo metod. V tem razdelku najdete tudi uporabne vire s področja izobraževanja odraslih in pripomočke, ki so jih izbrali projektni partnerji. Tu so tudi pojasnila o tem, kako najbolje uporabiti gradivo, po vrhu pa še smernice o tem, kako boljšati razumevanje upodobitev evropske kulturne dediščine in evropske identite s pomočjo vizualne umetnosti. Vse je namenjeno vašim študijskim skupinam.

Resource type Name of Resource Theme Link Info
Knjižnica umetnosti WikiArt Spletna knjižnica in zbirka umetnostnih del nastala v letu 2010. Je prosto dostopna za vse. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Modern Art Gallery of Turin Spletna galerija moderne umetnosti. v Torinu. 🔗 📄
Pripomoček Kahoot! Ustvarjanje iger in predstavitev za učence in študente. 🔗 📄
Učno gradivo Arte a Scuola Vsebuje vire za likovno vzgojo in ideje za ure likovne vzgoje v šoli in zunaj nje. Dejavnosti so lahko dobra podlaga za učenje jezikov. 🔗 📄
Dostopnost De'Via Patricia Durr. De”Via; Investigating deaf visual ART. Članek o umetnosti gluhih De'Via). 🔗 📄
Plataforma Liber Liber Prosto dostopne slušne knjige. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Magnum Photos Spletna stran agencije Magnum, zgodovina njenih fotografov ter zbirke fotografij. 🔗 📄
Plataforma Gli Asini Spletna revija o kulturi, politiki, izobraževanju in družbi za vse strokovnjake, ki delajo v šolah in zunaj njih. 🔗 📄
Plataforma Arte Magazine Spletna revija o umetniških in muzejskih dogodkih. 🔗 📄
Plataforma Deaf Art Spletno mesto združuje vire več kot 100 gluhih in slabo slišečih umetnikov in njihovih del. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Athens School of fine Arts Library Knjižnica ASFA vsebuje akademsko in raziskovalno gradivo in dokumentacijo sodobne grške umetnosti, kar zrcali njen zgodovinski prispevek k izobraževanju na področju vizualnih umetnosti do leta 1984. 🔗 📄
Dostopnost Giatousallous Brezplačno dostopne zvočne knjige za posameznike z okvarami vida in motnjami branja; za lažji dostop do literature in izobraževanja. 🔗 📄
Dostopnost Disabilty Arts International DisabilityArtsInternational.org podpira izjemne umetnike invalide, podjetja, ki jih vodijo invalidi in inkluzivne umetniške organizacije; predstavlja njihovo delo, boljša dostop do umetnosti Omogoča invalidom in neinvalidom, da ustvarjajo in sodelujejo v vključujočih kulturnih dejavnostih, ter spodbuja svet, v katerem invalidnost ni ovira za umetniško izražanje in sodelovanje. Knjižnica je specializirana za sodobno umetnost z zbirko več kot 8500 publikacij s poudarkom na raziskovanju interdisciplinarnih pristopov. Poučevanje naravoslovnih pojmov z umetnostjo. Didaktični načini in metode namenjeni odkrivanju otrokovih zaznav o vodi kot topilu v trdnih in tekočih snoveh. Naravoslovne vede in umetnost prispevajo h kognitivnemu razvoju otroka. 🔗 📄
Dostopnost Artogether Omogoča invalidom in neinvalidom, da ustvarjajo in sodelujejo v vključujočih kulturnih dejavnostih, ter spodbuja svet, v katerem invalidnost ni ovira za umetniško izražanje in sodelovanje. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti The National Museum of Contemporary Art Athens Library Knjižnica je specializirana za sodobno umetnost z zbirko več kot 8500 publikacij s poudarkom na raziskovanju interdisciplinarnih pristopov. 🔗 📄
Metode v uporabi "Teaching Natural Concepts through Art" Poučevanje naravoslovnih pojmov z umetnostjo. Didaktični načini in metode namenjeni odkrivanju otrokovih zaznav o vodi kot topilu v trdnih in tekočih snoveh. Naravoslovne vede in umetnost prispevajo h kognitivnemu razvoju otroka. 🔗 📄
Metode v uporabi "Universal Design for Learning" Univerzalna zasnova učenja (UDL) je izobraževalni okvir. Cilj je ustvariti vključujoče učno okolje z zagotavljanjem različnih načinov predstavljanja, vključevanja in izražanja, ob upoštevanju različnih potrebe učencev. 🔗 📄
Kviz Study Quiz Worksheet Učinkovito poučevanje: strategij in metod poučevanja - Kviz in delovni list. 🔗 📄
Dobra praksa Mind's Eye Mind's Eye je pobuda, ki oblikuje vključujoče prakse za dostop oseb z delno ali popolno izgubo vida do umetnosti. 🔗 📄
Metode v uporabi "Art as a methodological tool" Umetnost kot didaktični pripomoček za poučevanje ekonomije v šoli. 🔗 📄
Plataforma LibriVox Slušne knjige v javni domeni (za različne učne stile). 🔗 📄
Učno gradivo Teachers Brezplačni učni viri in zamisli za učne ure iz Narodne galerije umetnosti (Washington, DC, ZDA). 🔗 📄
Učno gradivo Khan Academy Raziskovanje in razumevanje umetnostne zgodovine. Akdemija organizira tečaje, hrani videoposnetke, članke in interaktivne vire, lajša učenje in sodelovanje učencev. 🔗 📄
Učno gradivo TedEd on Visual arts Načrti lekcij, ki temeljijo na videoposnetku. 🔗 📄
Učno gradivo Getty Museum Načrti učnih ur za učitelje in učence. Učenje jezika s pomočjo umetnosti (začetna stopnja) Za odrasle žačetnike-opis umetnostnih del, besedišče. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Biblioteca Nacional de España V tej zbirki, ki je nastala v sodelovanju med Narodno knjižnico in muzejem Prado, so na voljo digitalizirane knjige, dokumenti in umetniška dela, povezana z zbirko Prado. 🔗 📄
Metode v uporabi "The Andragogy Approach" Andragoška načela: Preučite načela teorije izobraževanja odraslih (andragogike), da bi razumeli edinstvene potrebe in motivacijo odraslih učencev. 🔗 📄
Dostopnost "Toolkit for inclusive teaching strategies" Viri o izvajanju dostopnega izobraževalnega gradiva (AEM) [National Center on Accessible Educational Materials]. 🔗 📄
Dostopnost National Center on Accessible Educational Materials Viri za izvajanje izobraževanja na temelju dostopnega izobraževalne-ga gradiva (AEM) 🔗 📄
Pripomoček Gamma Aplikacija je uporabna za učitelje, saj je enostavna za uporabo Ustvarjanje vizualno privlačnega učnega gradiva za učne skupine. 🔗 📄
Učno gradivo "Visual Arts" Vaje in teorija likovne umetnosti (v latvijščini). 🔗 📄
Učno gradivo "How to sharpen my pencil correctly?" Galerija videoposnetkov o začetkih risanja z vajami (v latvijščini). 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Latvian National Museum of Art Library Specialna umetnostna knjižnica latvijskega Narodnega muzeja umetnosti. 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Latvian Art Academy library Tiskano gradivo-knjige Specialna knjižnica, ki je bila sprva namenjena specialistom s področja umenosti. 🔗 📄
Plataforma Latvian Art Academy virtual exposition Virtualna razstava Latvijske akademije umetnosti. Dela diplomantov. 🔗 📄
Dostopnost FluentU Kako se učiti jezikov s TV odlomnki, filmskimi prizori in glasbenimi video posnetki 🔗 📄
Plataforma Prezi Ustvarjanje interaktivne predstavitve ter iskanje učnih zamisli in strategij. 🔗 📄
Dobra praksa Visual Thinking Strategies Knjižnica raziskav in dobrih praks o tem, kako spodbujati razprave o umetnosti za razvoj kritičnega mišljenja in komunikacij-skih spretnosti. 🔗 📄
Učno gradivo ArtEdGuru Generator ArtEdGuru ustvarja podobe. Vpisati je treba elemente, ki si jih želite na sliki. 🔗 📄
Plataforma Google Arts & Culture Google Arts & Culture omogoča raziskovanje in spoznavanje umetnosti in kulture z vsega sveta. 🔗 📄
Pripomoček Book Creator Platforma za ustvarjanje e-knjig 📄
Pripomoček Thorium Reader Cenovno dostopen EUBP bralnik e-knjig 📄
Učno gradivo Gutenberg Project Knjižnica brezplačnih e-knjig in avtorskih pravic. 📄
Knjižnica umetnosti Europeana Evropska digitalna kulturna dediščina. Tu lahko Iščete, shranite , od tu lahko posredujete umetnost, knjige, filme in glasbo 📄
Pripomoček VX Designer Ustvarjanje lastne razstave 🔗 📄
Plataforma QIOZ QioZ. Dostopna samo prebivalcem osrednje Francije 🔗 📄
Dostopnost "Dyslexia Style Guide" Učni načini za dislektike 📄
Dostopnost MyDys Aplikacija za IOS and android- prilagoditev besedil za bralce z motnjami branja-z disleksijo. 🔗 📄
Dostopnost Cartable Fantastique Vtičnik za format Word. Prilagajanje besedil za dislektike z dispraksijo itd. 🔗 📄
Plataforma TV5 Monde Platforma za učenje francoščine. 🔗 📄
Pripomoček Genially Genially je svetovno znan pripomoček ustvarjanje interaktivnih vsebin. 📄
Pripomoček Edpuzzle Ustvarjanje interaktivne video lekcije z urejanjem lastnih ali obstoječih videoposnetkov, V videoposnetek 📄
Pripomoček Wordwall Ustvarjanje interaktivne in multimedijske vsebine-ustvarjanje lastnih učnih virov 📄
Pripomoček Learning Apps Interaktive medijske vaje- za študente. Za vse študijske skupine, dobri rezultati 📄
Kviz Jeopardy Ustvarjanje kvizov 📄
Dobra praksa "Een kunstleraar en een leraar Nederlands in dezelfde klas" Učitelj nizozemščine in učitelj umetnosti sodelujeta"Een kunstleraar en een leraar Nederlands in dezelfde klas" 🔗 📄
Učno gradivo LinguaHouse Načrti lekcij o umetnosti in delovni listi 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Royal Museums of Fine Arts of Belgium Library Knjižnica Kraljevega muzeja lepih umetnosti 🔗 📄
Učno gradivo Klascement Inspirativno učno gradivo 🔗 📄
Knjižnica umetnosti The National Gallery Library Virtualni ogledi londonske narodne galerije 🔗 📄
Dostopnost "Starting from scratch" Zgodba Lidije Bertoncelj in njenega dejavnega staranja in upokojevanja 🔗 📄
Knjižnica umetnosti City 65+ Dejavnosti in metode v kulturni geragogiki 🔗 📄
Knjižnica umetnosti "Memories of Ljubljana's old town" Radijska oddaja v slovenščini o spominih na staro mestno jedro, pekarne in mlekarne . peko kruha 🔗 📄
Dobra praksa "JOY" Film Nalezljivo veselje so v celti naredili študenti UTŽO. Film od dejavnem staranju 🔗 📄
Knjižnica umetnosti "The centenary of the birth of Mara Kralj" Raziskava o Mari Kralj, umetnici in ženi Toneta Kralja- delo študentov UTŽO 🔗 📄
Dobra praksa National Museum of Slovenia Kulturni mediatorji v Narodnem muzeju Slovenije 🔗 📄
Knjižnica umetnosti Turtles Razprava o obrobnem slikarstvu starejših 🔗 📄
Metode v uporabi Kubia Dejavnosti in metode v kulturni geragogiki 🔗 📄
Dobra praksa International Festival of Knowledge and culture in later life Bienalni festival, ki združuje univerze v regiji 🔗 📄
Dobra praksa CINAGE Projekt CINAGE. Dejavna starost, filmski tečaj. Zakulisni film 🔗 📄

PARTNERJI

Projekt koordinira CVO EduKempen (Belgium). Partnerji so še DomSpain Consulting (Španija), Zini Foundation (Latvija), Les Apprimeurs (Francija), Istituto dei Sordi di Torino (Italija), Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (Slovenija), MyArtist (Grčija).