PARTNERS

...
CVO EduKempen

De CVO EduKempen is een instituut voor volwasseneneducatie, gevestigd in het centrum van de regio Kempen (België). Het centrum biedt groepslessen in vreemde talen, Nederlands voor buitenlanders, computerwetenschappen, economie, toerisme en beroepsonderwijs. Het centrum is een openbare instelling gefinancierd door het Nationaal Departement van Onderwijs van Vlaanderen met een regionale reikwijdte en meer dan 6.000 parttime studenten.Het instituut is partner in verschillende nationale en internationale projecten betreffende ICT-ontwikkeling, talen en gevangenisonderwijs.

...
DomSpain Consulting

DomSpain is een organisatie voor volwasseneneducatie die gespecialiseerd is op het gebied van onderwijs en opleiding, beroepsstudies, beroeps-, sociale en interculturele vaardigheden, talen en nieuwe technologieën. Het is gespecialiseerd in vreemde talen, computertechnologie en economie, en biedt een breed scala aan cursussen en workshops, die in elke vorm kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften (langdurige of intensieve cursussen, online e-learning, enz.). Daarnaast organiseert, ontwerpt en organiseert het alle soorten trainingen, internationale projecten, jobschaduwing, etc., voor studenten, docenten, academisch en administratief personeel of mensen die in het buitenland willen werken.
DomSpain heeft een technische afdeling die van de ene kant trainingen geeft over technologische bronnen voor docenten en leaners en, aan de andere kant, open educatieve resourceplatforms ontwerpt en ontwikkelt. In deze lijn beoogt DomSpain de kwaliteit van het onderwijs en de opleiding van volwassenen te verbeteren, en de toegang voor zowel leerkrachten als leerlingen tot nieuwe technologieën en innovatieve leermiddelen te bevorderen en te vergemakkelijken.

...
Zini Foundation

De Stichting voor Onderwijs en Innovatie "ZINI" is een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Letland. De organisatie is opgericht in het jaar 2018 met als doel de levenskwaliteit van volwassenen te verbeteren, hun actief burgerschap en betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen te bevorderen door middel van onderwijs en innovatie.

...
Istituto dei Sordi di Torino

Het Turijn Instituut voor doven in Pianezza is een organisatie met een oude oorsprong, opgericht in 1814 om te zorgen voor de opleiding van dove kinderen en om hun leraren op te leiden.
Het instituut is een stichting zonder winstoogmerk.
DIENSTEN:

  - Dienst leraren en opvoeders met speciale behoeften op reguliere scholen (van kleuterschool tot universiteit)
  ondersteuning van studenten in samenwerking met de lokale sociale diensten en schoolautoriteiten;
  - Trainingsprogramma voor multi-gehandicapte dove en doofblinden en studenten met verschillende handicaps;
  - Beroepsopleiding en beroepskeuzevoorlichting voor jonge doven (koken en tuinieren);
  - Training voor leraren, logopedisten en opvoeders;
  - Gespecialiseerd bibliotheek- en documentatiecentrum voor leerkrachten en ouders;
  - Speciale projecten voor de integratie van doven in de samenleving met het oog op universele toegankelijkheid,
  met een focus op museum- en culturele instellingen;
  - Projecten met de universiteiten op het gebied van onderzoek, taalherstel en sociale diensten;
  - Huisvesting voor dove volwassenen;
  - Europese projecten;
  - Logopedie en SLI-programma's;
  - Kleuterschool (met nationale ID als formele school);
  - Taallessen: Italiaans, Engels, gebarentalen;
  - Zintuiglijke tuin.

...
ΜYARTIST

ΜYARTIST
Geïnspireerd door artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, "heeft iedereen het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, [en] om van kunst te genieten", MYARTIST is een brug tussen kunstenaars en de samenleving.
MYARTIST is een sociaal coöperatieve onderneming, opgericht in 2018, gespecialiseerd in het verlenen van diensten van algemeen belang of in de re-integratie, door werk, coaching / counseling en mentoring, van kansarme en gemarginaliseerde kunstenaars (gehandicapten, langdurig werklozen, voormalige gevangenen , verslaafden, etc.).
MYARTIST biedt management-, coaching-, mentor- en adviesdiensten aan afgestudeerden van “kunstacademies” en nodigt bedrijven uit om een ​​kunstenaar te “adopteren” en zijn / haar bedrijfskosten te dragen (om een ​​schilderij, een sculptuur te maken, om een ​​fototentoonstelling te organiseren , enz.). MYARTIST brengt creatieve talenten in contact met excellente bedrijven. Uit de synergie tussen het bedrijf en de kunstenaar, is een ongekende kunstcollectie geboren, een uitzonderlijke en innovatieve getuigenis van een ondernemende kunstenaaridentiteit.
Op die manier wil MYARTIST kunst inzetten als een belangrijk instrument voor het bevorderen van de dialoog tussen verschillende volkeren, culturen en wereldbeelden om tolerantie en solidariteit bij de verdediging van de mensenrechten aan te moedigen, die ten grondslag liggen aan het belang van de relatie tussen de kunstenaar en de meest dwingende kwesties van onze tijd.

...
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Slovenian Third Age University

Het ontwikkelen en leveren van voornamelijk wetenschappelijk onderbouwde onderwijsprogramma's Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion is gespecialiseerd in zowel geragogie als culturele geragogie.
Slovenian Third Age University heeft vier afdelingen: Slovenian Third Age Universities Network, Third Age University, Ljubljana, Institute for Research and Development of Education en Institute for Dyslexia. Het netwerk verenigt 52 universiteiten in 51 plaatsen met momenteel meer dan 21.000 studenten, meer dan 1000 mentoren en meer dan 1000 vrijwilligers.
Opgericht in 1984 door twee universitaire leraren die gespecialiseerd zijn op het gebied van andragogie en volwasseneneducatie, heeft het tot doel de positie van ouderen in de samenleving te verbeteren door middel van cultuur en educatie, hun leven en relaties met andere generaties te verbeteren, onderzoek te doen naar volwasseneneducatie en onderwijs aan ouderen voor persoonlijke groei, betaald werk, georganiseerd " professioneel " vrijwilligerswerk, counseling en begeleiding voor actief ouder worden en voor het omgaan met dyslexie bij volwassenen.
Al 35 jaar fungeert de Sloveense U3A als een multiplicator door verschillende netwerken op te zetten en de oprichting van nieuwe ouderen in het volwassenenonderwijs aan te moedigen.
Gedurende de 35 jaar is het actief geweest op lokaal, nationaal en internationaal niveau en biedt het zijn expertise aan nationale organisaties en internationale en Europese organisaties aan bilaterale en internationale projectpartners.
Het staat bekend om zijn uitgebreide publicaties in het veld en zijn Resource Center.
De Third Age University van Ljubljana heeft momenteel meer dan 3000 studenten, meer dan 50 programma-oriëntaties en ongeveer 300 studiecirkels. Het is met name actief op het gebied van onderwijs voor de zilveren economie, sociaal geëngageerd ouder volwassenenonderwijs, sociaal geëngageerde filmproductie enz. Het organiseert tweejaarlijks internationaal festival van kennis en cultuur in het latere leven.

...
Les Apprimeurs

Les Apprimeurs is opgericht in 2013 en is een digitaal bureau dat professionals uit de culturele en educatieve sector begeleidt bij het digitaal maken en verspreiden van hun inhoud. Gespecialiseerd in EPUB 3-formaat, stelt ons team oplossingen op maat voor om te voldoen aan de nieuwe verwachtingen van gebruikers op het gebied van toegankelijkheid, verspreiding en interactiviteit. Onze activiteit is gebaseerd op drie assen:

  • creatie van verrijkte en toegankelijke digitale producties (ebooks) die verschillende prijzen hebben gewonnen, onder het publicatiemerk L’Apprimerie. We werken ook regelmatig samen met professionals en organisaties uit verschillende sectoren: educatieve, culturele en audiovisuele instellingen audiovisueel.
  • ontwikkeling van innovatieve educatieve en digitale hulpmiddelen om de toegang tot geschreven inhoud te vergemakkelijken. We beschouwen digitaal publiceren als een service voor lezers en een echte kans om de toegang tot het lezen te vergemakkelijken en de leeservaring te verbeteren. Toegankelijkheid en inclusief publiceren zijn de hoekstenen van onze aanpak.
  • training van professionals en studenten van publiceren, audiovisueel, artistiek, design, onderwijs, bereid om hun digitale vaardigheden bij te werken en nieuwe manieren te beheersen om digitale inhoud te produceren.